Uvjeti korištenja

www.gmk.hr je internetska domena u vlasništvu Gradskog muzeja Karlovac, Strossmayerov trg 7, Karlovac. Internet stranicama Gradskog muzeja Karlovac smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni www.gmk.hr


Korištenjem internetske stranice www.gmk.hr smatra se da je korisnik u svakom trenutku u cijelosti upoznat i suglasan s Uvjetima korištenja. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za ove uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu online-zbirke@gmk.hr.

 

Gradski muzej Karlovac zadržava pravo izmjene sadržaja i Uvjeta korištenja internetske stranice u svakom trenutku i bez obveze prethodne najave, te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Svaka eventualna izmjena sadržaja i Uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.gmk.hr ili kada su korisnici o njima obaviješteni. U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja u izmijenjenom obliku.

 

Odgovornost za objavljene sadržaje
Gradski muzej Karlovac se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje ove internetske stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom bilo kojeg dijela ove internetske stranice ili nečeg što je na njoj objavljeno.


Gradski muzej Karlovac će poduzeti razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Gradski muzej Karlovac ne odgovara za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.


www.gmk.hr sadrži i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Gradski muzej Karlovac ne odgovara za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica, niti odgovara, niti upućuje na način i Uvjete korištenja tih sadržaja.

 

Iako Gradski muzej Karlovac nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja internetske stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

Internetska stranica www.gmk.hr koristi tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) koji predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj internetskih stranica i koje internetski preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Kolačići mogu poboljšati iskustvo korisnika jer omogućuju pamćenje želja i potreba korisnika prilikom svakog posjeta web stranici, ali ne i osobnu identifikaciju korisnika. Korisnik internetske stranice www.gmk.hr uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg internetskog preglednika. Gradski muzej Karlovac isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja internetske stranice www.gmk.hr u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

 

Intelektualno vlasništvo
Sav sadržaj ovih internetskih stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ovih internetskih stranica ovime prihvaćate i podvrgavate se postupovnom i materijalnom pravu Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavnom pravu za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i Uvjete korištenja ovih stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske za sve možebitne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih stranica ili s njima u vezi. Sav sadržaj ovih internetskih stranica smije se koristiti samo za individualne potrebe korisnika (u svrhu informiranja te u osobne ili nekomercijalne svrhe) uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Gradskog muzeja Karlovac. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

 

Korištenjem sadržaja ove internetske stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove internetske stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. U slučaju neovlaštenog i/ili protuzakonitog korištenja sadržaja internetskih stranica, Gradski muzej Karlovac je ovlašten od osobe koja koristi na isti način sadržaj naplatiti korištenje usluge u iznosu koji je propisan u cjeniku usluga.

 

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na internetskim stranicama Gradskog muzeja Karlovac www.gmk.hr, molimo da o tome izvijesti Gradski muzej Karlovac koristeći e-mail adresu online-zbirke@gmk.hr.

 

Zaštita privatnosti
Gradski muzej Karlovac se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica. O korisnicima se neće prikupljati nikakvi osobni podaci osim u slučajevima ako ih korisnik dobrovoljno dostavi Gradskom muzeju Karlovac. U slučajevima kad je poznat identitet korisnika, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je korisnik poslao. Gradski muzej Karlovac takve podatke može koristiti za što bolji uvid i razumijevanje pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Gradski muzej Karlovac se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika.


Gradski muzej Karlovac može, na zahtjev tijela državne vlasti, dostaviti Vaše osobne podatke u slučajevima predviđenima zakonom, kada je to potrebno radi zaštite prava vlasništva Gradskog muzeja Karlovac, te zaštite sigurnosti pojedinca ili šire javnosti.

 

Gradski muzej Karlovac upozorava korisnike na ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu na sigurnost i zaštitu privatnosti osobnih podataka.

 

Kontakt za pitanja o zaštiti privatnosti
U slučaju bilo kakvih zabrinutosti ili pitanja vezanih za naša pravila o zaštiti privatnosti ili pitanja o načinu na koji obrađujemo osobne podatke, možete nas kontaktirati na e-mail online-zbirke@gmk.hr. Isto vrijedi i za slučaj pristupa ili ispravaka osobnih podataka, blokiranja ili uklanjanja blokada s osobnih podataka. Muzej će uložiti sve razumne napore kako bi udovoljio zahtjevima korisnika.

 

Podrška i pomoć
www.gmk.hr ne pruža svojim korisnicima telefonsku podršku. Pomoć i podršku pružamo isključivo preko e-mail adrese i ne jamčimo da ćemo biti u mogućnosti odgovoriti na sve upite.
Sve upite koji se odnose na ove Uvjete korištenja možete uputiti e-mail adresu online-zbirke@gmk.hr.


Zahvaljujemo Vam na posjeti i korištenju naših internetskih stranica.